Gemeente Helmond


Ten oosten van het Kamerven, gelegen tussen Stiphout, Lieshout en Gerwen, vinden we deze grenspaal op een kruising van bospaden. De grenspalen dateren uit de twintiger jaren van vorige eeuw om bospercelen af te palen. De grond is gekocht door de gemeente Helmond, maar ligt gedeeltelijk op gebied van de toenmalige gemeenten Nuenen en Lieshout. 
De serie kende 55 palen, waarvan er nu nog 40 terug te vinden zijn, een paar zwaar beschadigd. De nummering is gedeeltelijk overgenomen van een kaartje uit de Nuenense Krant waar Louis Bressers en Harry Sanders over deze palen hebben geschreven. Later vonden zij nog enkele palen, waardoor de oorspronkelijke nummering weer veranderde. In ieder geval dank aan genoemde heren de deze grenspaaltjes aan de vergetelheid hebben ontrukt.
2 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14

De palen zijn in beton gegoten.
Twee aanliggende zijden zijn gemerkt met G en H, van Gemeente Helmond.
15 16 17
18 19 20
21 22

25 Van deze paal is slechts het onderstuk nog te zien.
26 28
29 30 31
32 Deze paal staat honderden meters zuidelijker, aan de weg van Gerwen naar Helmond
34 35 36
37 Achter Bed en Breakfast 't Kamerven
38 39 43
44 Deze paal heeft een afwijkende makelij van de G en de H
45 46 47
48 De allerlaatste grenspaal van de serie staat op het driegemeentenpunt: Helmond, Laarbeek en Nuenen.